OPETTAJILLE

Onko Sinun koulullasi jo suunnitelma koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi?

Jos koulussasi ei ole suunnitelmaa, niin voisi olla hyvä muistuttaa siitä. Syynä voi olla kunnan/kaupungin vähäiset resurssit tms. Kyse ei kuitenkaan ole suosituksesta ja on tärkeää, että tehdään suunnitelma kiusaamisen poistamiseksi. Muista myös, että koulukiusaaminen voi myös kohdistua Sinuun. Kenenkään ei tarvitse hyväksyä kiusattuna olemista. Vaatii rohkeutta puhua kiusaamisesta. Se ei ole heikkouden merkki.

Nollatoleranssi?

Koulujen ja oppilaitosten on syytä tehdä oma kiusaamisen ja väkivallan ennalta ehkäisevä ohjelma, joka perustuu rehtorin ja opettajien, koulun ja oppilaitoksen muun henkilökunnan sekä oppilaiden/opiskelijoiden ammattitaitoon ja kokemukseen sekä käytettävissä oleviin tutkimustuloksiin. Ohjelman erääksi pääperiaatteeksi voidaan ottaa, ettei kiusaamista lainkaan siedetä, vaan siihen tartutaan välittömästi. Voidaan puhua eräänlaisesta 0 -toleranssin soveltamisesta.

- OAJ:n ohjeet koulukiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi

Kiusaamiseen puuttuminen on velvollisuus

Ei sovi unohtaa myöskään lastensuojelulain 40 §:n säännöstä, jonka mukaan mm. koulutoimen palveluksessa oleva henkilö, joka on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä perhe tai yksilökohtaisen suojelun tarpeessa olevasta henkilöstä, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä sosiaalilautakunnalle eli käytännössä lastensuojeluviranomaisille. Kysymyksessä on ilmoitusvelvollisuus.

- OAJ:n ohjeet koulukiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksiTURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ

Perusopetuslain 29 §:n, lukiolain 21 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 28 §:n nojalla oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Säännökset velvoittavat koulutuksenjärjestäjän huolehtimaan väkivallan ja koulukiusaamisen estämisestä koulussa ja oppilaitoksessa sekä muussa koulun ja oppilaitoksen toiminnassa.