VANHEMMILLE

Miten tunnistan kiusatun oppilaan?

Mitkään yksittäiset merkit eivät sinänsä kerro kiusatuksi joutumisesta. Jokainen vanhempi tuntee oman lapsensa ja tälle tyypilliset keinot viestittää pahaa oloaan. Olennaista on oppilaan käyttäytymisessä tapahtunut muutos suhteessa hänen aiempaan käyttäytymiseensä, esimerkiksi aikaisemmin koulussa hyvin viihtynyt lapsi ei enää haluakkaan mennä kouluun.

Toimenpiteet kotona

Asian selvittämisen tavoitteena on tuen välittäminen kiusatulle, hänen itseluottamuksensa lisääminen ja sen vakuuttaminen, että kiusaaminen saadaan loppumaan. Oman koulun KiVa Koulu -tiimiin kannattaa ottaa yhteyttä ja keskustella tapahtuneesta. Tiimin jäsenet ovat koulutuksessa perehtyneet toimenpiteisiin, joiden avulla yksittäisiin kiusaamistapauksiin puututaan.

Lapseni osallistuu kiusaamiseen - mitä tehdä?

Ole rauhallinen ja päättäväinen keskustellessasi kiusaamisesta lapsesi kanssa. Tee selväksi, ettet hyväksy kiusaamista. Kerro, että haluat tukea lastasi kiusaamisen lopettamisessa. Miettikää yhdessä erilaisia keinoja, joiden avulla voi hillitä kiukkua ja kestää pettymyksiä. Voitte myös pohtia, mitä lapsesi voisi tehdä kiusatun hyväksi, esimerkiksi tervehtiä ja hymyillä rohkaisevasti tai olla ainakin osallistumatta kiusaamiseen millään tavalla.MILLOIN KIUSAAMINEN ON RIKOS?

Kiusaaminen on rikollista toimintaa, kun se täyttää lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit. Kiusaamiseen voidaan soveltaa mm. kunnianloukkaukseen, laittomaan uhkaukseen, lievään pahoinpitelyyn ja pahoinpitelyyn liittyviä lainpykäliä. Myös kiusaajan rikoskumppanina, avunantajana ja yllyttäjänä toimiminen ovat lain mukaan rangaistavia tekoja.